Nhảy đến nội dung

Tin học 9 - Tập 2

Tin học lớp 9

Tin học 9 - Tập 2

Lê Đức Long (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Xuân (BSc.), Nguyễn Tấn (MSc.)
Nhà xuất bản Đại Học Sư Phạm TP Hồ Chí Minh
35.000 VNĐ
  • Đã xuất bản
  • Tin học phổ thông
  • THCS
  • Lớp 9
978-604-958-101-4
19 x 26.5 cm