Nhảy đến nội dung

Tin học 8 - Tập 2

Tin học lớp 8

Tin học 8 - Tập 2

Lê Đức Long (Chủ biên), Phạm Trần Anh Thư (MSc.), Lê Hồng Thúy Vũ (BSc.)
Nhà xuất bản Đại Học Sư Phạm TP Hồ Chí Minh
35.000 VNĐ
  • Đã xuất bản
  • Tin học phổ thông
  • THCS
  • Lớp 8
978-604-958-100-7
19 x 26.5 cm