Nhảy đến nội dung

Tin học 7 -Tập 2

Tin học lớp 7

Tin học 7 -Tập 2

Lê Đức Long (Chủ biên), Huỳnh Thị Yến Phương (BSc.), Nguyễn Thị Diệu (BSc.)
Nhà xuất bản Đại Học Sư Phạm TP Hồ Chí Minh
35.000 VND
  • Đã xuất bản
  • Tin học phổ thông
  • THCS
  • Lớp 7
978-604-958-099-4
19 x 26.5 cm

Conditional Formatting (định dạng có điều kiện) là một chức năng rất hữu ích trong Excel giúp em làm nổi bật những ô tính có giá trị quan trọng bằng màu sắc, dữ liệu được biểu diễn trực quan hơn với hình mũi tên, dấu check, hiển thị độ lớn nhỏ của giá tri bằng biểu đồ,…. như hình dưới đây:

 

Để thực hiện em chọn thẻ Home (nhóm lệnh Styles) – Conditional Formatting và chọn định dạng điều kiện thích hợp.

Excel cho phép em lựa chọn để in một vùng chọn của trang tính, in nhiều trang tính trong một bảng tính hoặc in toàn bộ bảng tính. Tùy chọn này xuất hiện sau khi em thực hiện chọn File - Print.

In trang tính hiện hành

Cho bảng tính gồm những trang tính như hình sau:

 

Em thấy rằng bảng tính đã cho có 5 trang tính và em chỉ muốn in các trang tính Lop7A1, Lop7A3, Lop7A4. Tùy chọn Print Active Sheets sẽ giúp em thực hiện điều này. Các bước thực hiện như sau:

B1. Chọn trang tính Lop7A1, nhấn giữ phím Ctrl và nháy chuột chọn trang tính Lop7A3, Lop7A4.

 

B2. Chọn File - Print.

B3. Chọn Print Active Sheets

B4. Chọn Print để tiến hành in trang tính.

In toàn bộ bảng tính

 

 

In một vùng chọn của trang tính

Quan sát hai hình dưới đây:

 

Hình 1 là trang tính trình bày dữ liệu dân số và diện tích của các tính/thành phố Đông Nam Bộ. Giả sử em cần in một phần nội dung trên trang tính này như hình 2. Các bước thực hiện như sau:

B1. Chọn khối A1:E9

 

B2. Chọn File - Print

B3. Chọn Print Selection

B4. Chọn Print để tiến hành in.

Biểu đồ sau khi tạo sẽ có dạng ngầm định, em có thể thay đổi để biểu đồ ấn tượng hơn với các các tùy chỉnh như màu sắc hoặc chèn thêm hình ảnh như hình dưới đây

 

Để có được biểu đồ như hình, em hãy thực hiện theo các hướng dẫn sau:

Thay đổi màu

Bước 1: Chọn chuỗi dữ liệu trên biểu đồ (Data series)

Bươc 2: Nhấn nút phải chuột à chọn Format Data Series…..

Bước 3: Tại hộp thoại Format Data Series, chọn màu và hiệu ứng như ý muốn.

 

Thay đổi màu nền

Bước 1. Chọn biểu đồ

Bươc 2: Nhấn nút phải chuột à chọn Format Chart Area…..

Bước 3: Tại hộp thoại Format Chart Area à  chọn Fill - Solid fill và chọn màu thích hợp.

 

Thêm hình ảnh vào biểu đồ

Bước 1: Chọn trục ngang

Bước 2: Nhấn nút phải chuột à chọn Format Axis…

Bước 3: Trong hộp thoại Format Axis à chọn Axis Opions à thay đổi Label distance from axis là 1000.

 

Bước 4: Chọn thẻ lệnh Insert à Picture à chọn các hình cần chèn à Insert.

Bước 5: Chọn thẻ lệnh Format (nhóm lệnh Size), thay đổi kích thước cho hình và di chuyển hình đến vị trí thích hợp.