Our K12 Programs

Title Size Date
Một số vấn đề về thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới (PGS.TS Vũ Xuân Thành)
5.8 MB
27/01/2021
Triển Khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 (T. Vu Dinh Chuan)
2.5 MB
27/01/2021
Chương trình GDPT 2018 và những thách thức cần vượt qua
1.1 MB
27/01/2021
Chương Trình Giáo Dục Phổ Thông Tổng Thể 2018
556.4 KB
27/01/2021
Chương trình Giáo dục phổ thông môn Tiếng Trung
485.1 KB
27/01/2021
Chương trình Giáo dục phổ thông môn Tiếng Pháp
580.4 KB
27/01/2021
Chương trình Giáo dục phổ thông môn Tiếng Nhật
380.1 KB
27/01/2021
Chương trình Giáo dục phổ thông môn Tiếng Nga
449.5 KB
27/01/2021
Chương trình Giáo dục phổ thông môn Tiếng Hàn
440.2 KB
27/01/2021
Chương trình Giáo dục phổ thông môn Tiếng Đức
348.7 KB
27/01/2021

Stay Connected