Giáo Trình Tin Học Cơ Bản

  • Tác giả : Lê Đức Long (Chủ biên), Tạ Quang Thanh, Nguyễn Văn Điển (MSc.), Lê Thị Huyền, Trần Hữu Cường, Trần Xuân Phương Nam.

  • Nhà xuất bản : Nhà xuất bản Đại Học Sư Phạm TP Hồ Chí Minh.

  • Giá niêm yết : 160.000 VND.

  • ISBN : 978-604-947-884-0.

  • Kích thước :

Related Books

shop

Tài Liệu Ôn Tập Tin Học Cơ Bản

Lê Đức Long (Chủ biên), Tạ Quang Thanh, Nguyễn Thị Tuyết, Nguyễn Văn Điển (MSc.), Lê Thị Huyền, Trần Hữu Cường, Trần Xuân Phương Nam

Stay Connected