Giáo Trình Tin Học Nâng Cao

  • Tác giả : Lê Đức Long (Chủ biên), Nguyễn Văn Điển (MSc.), Trần Hữu Cường, Trần Xuân Phương Nam, Lê Thị Huyền.

  • Nhà xuất bản : Nhà xuất bản Đại Học Sư Phạm TP Hồ Chí Minh.

  • Giá niêm yết : 140.000 VND.

  • ISBN : 978-604-958-873-0.

  • Kích thước :

Related Books

shop

Tài Liệu Ôn Tập Tin Học Nâng Cao

Lê Đức Long (Chủ biên), Tạ Quang Thanh, Nguyễn Văn Điển (MSc.), Lê Thanh Dũng, Trần Hữu Cường

Stay Connected