startup

TS.Lê Đức Long (Long D.Le)

Chuyên gia E-learning (E-learning Expert)

Tiến sĩ Công nghệ Thông tin (PhD. in Computer Science)

Giám đốc Trung tâm Tin học (Director, Center of Information Technology)

Phó trưởng Khoa Công nghệ Thông tin (Vice dean, Faculty of Information Technology)

Trường Đại Học Sư Phạm Thành Phố Hồ Chí Minh (HCMC University of Education)

Các cộng sự

About Us

Our Experts

DL Group - một đội ngũ giảng viên, giáo viên và cộng tác viên yêu nghề, có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm giảng dạy nhiều năm trong lĩnh vực Tin học. Nhóm bao gồm các thành phần giảng viên, giáo viên thuộc Trung tâm Tin học, Khoa Công nghệ Thông tin - ĐH Sư phạm Tp.HCM và các trường THPT, THCS uy tín trong/ngoài Tp.HCM hoạt động với tiêu chí phục vụ đổi mới giáo dục cộng đồng vì mục đích phi lợi nhuận.

Our Team

DL Group - một đội ngũ giảng viên, giáo viên và cộng tác viên yêu nghề, có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm giảng dạy nhiều năm trong lĩnh vực Tin học. Nhóm bao gồm các thành phần giảng viên, giáo viên thuộc Trung tâm Tin học, Khoa Công nghệ Thông tin - ĐH Sư phạm Tp.HCM và các trường THPT, THCS uy tín trong/ngoài Tp.HCM hoạt động với tiêu chí phục vụ đổi mới giáo dục cộng đồng vì mục đích phi lợi nhuận.

Stay Connected