Nhảy đến nội dung
lold.png
top.png

Triết lý sống:

“Cho nhiều hơn nhận”

Phương châm giáo dục:

“Hãy dạy học như dạy chính con mình”

Lê Đức Long (Long D. LE)

Tiến sĩ Công nghệ Thông tin (PhD. in Computer Science)
Giám đốc Trung tâm Tin học (Director, Center of Information Technology)
Phó trưởng Khoa Công nghệ Thông tin (Vice dean, Faculty of Information Technology)
Trường Đại Học Sư Phạm Thành Phố Hồ Chí Minh (HCMC University of Education)
top.png

Chào mừng bạn đến với website của nhóm DLGroup

 

chia sẻ để thành công

 

DL Group là một nhóm giảng viên/giáo viên thuộc Trung tâm Tin học - ĐH Sư phạm Tp.HCM, chuyên nghiên cứu về lĩnh vực ứng dụng Công nghệ Thông tin vào trong dạy học, giảng dạy Tin học trong trường phổ thông và đào tạo điện tử (e-Learning).

 

Trang Web nhằm chia sẻ thông tin về các sản phẩm nghiên cứu và công trình xuất bản của nhóm chúng tôi (DL Group), đồng thời giới thiệu và cung cấp các tài nguyên dạy học (chẳng hạn như, kế hoạch dạy học, bài giảng, hướng dẫn dạy học, tài liệu tham khảo, và công cụ/tiện ích miễn phí) cho các tài liệu biên soạn để phục vụ giảng dạy và học tập môn Tin học.

Về chúng tôi liên hệ