• Chào mừng đến với website DLGroup

Chia sẻ để Thành Công

DL Group là một nhóm giảng viên/giáo viên thuộc Trung tâm Tin học - ĐH Sư phạm Tp.HCM, chuyên nghiên cứu về lĩnh vực ứng dụng Công nghệ Thông tin vào trong dạy học, giảng dạy Tin học trong trường phổ thông và đào tạo điện tử (e-Learning).

Trang Web nhằm chia sẻ thông tin về các sản phẩm nghiên cứu và công trình xuất bản của nhóm chúng tôi (DL Group), đồng thời giới thiệu và cung cấp các tài nguyên dạy học (chẳng hạn như, kế hoạch dạy học, bài giảng, hướng dẫn dạy học, tài liệu tham khảo, và công cụ/tiện ích miễn phí) cho các tài liệu biên soạn để phục vụ giảng dạy và học tập môn Tin học.

Contact
SEO

BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC - NÂNG CAO KỸ NĂNG - HỌC TẬP SUỐT ĐỜI

KHO SÁCH CỦA CHÚNG TÔI

Cập nhật những cuốn sách mới nhất

Stay Connected