Lê Đức Long

Lê Đức Long

Tiến sĩ Công nghệ Thông Tin
Giám đốc Trung tâm Tin học
Phó trưởng Khoa Công nghệ Thông tin
Trường Đại Học Sư Phạm Thành Phố Hồ Chí Minh

PhD. in Computer Science

Director, Center of Information Technology

Vice dean, Faculty of Information Technology

HCMC University of Education

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Address: A8-10, no 280, An Duong Vuong St, Ward 4, Dist 5, HCM Ct, VN

Phone: (+84) (028) 38 303 676

Email: longld@hcmue.edu.vn

Website: http://2learner.hcmup.edu.vn

Các cộng sự

 

bồi dưỡng kiến thức - nâng cao kỹ năng - học tập suốt đời

 

DL Group - một đội ngũ giảng viên, giáo viên và cộng tác viên yêu nghề, có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm giảng dạy nhiều năm trong lĩnh vực Tin học. Nhóm bao gồm các thành phần giảng viên, giáo viên thuộc Trung tâm Tin học, Khoa Công nghệ Thông tin - ĐH Sư phạm Tp.HCM và các trường THPT, THCS uy tín trong/ngoài Tp.HCM hoạt động với tiêu chí phục vụ đổi mới giáo dục cộng đồng vì mục đích phi lợi nhuận.

hoantn

Nguyễn Thị Ngọc Hoa (MSc.)

Team leader - hoantn@hcmue.edu.vn
diennv

Nguyễn Văn Điển (MSc.)

Lecturer - diennv@hcmue.edu.vn
Nguyễn Tấn

Nguyễn Tấn (MSc.)

Lecturer - ntthptgv@gmail.com
 PHẠM TRẦN ANH THƯ

Phạm Trần Anh Thư (MSc.)

Lecturer - thupta@hcmue.edu.vn
huypv

Phan Văn Huy (MSc.)

Lecturer - huypv@hcmue.edu.vn
Hoàng Minh Tuấn

Hoàng Minh Tuấn (MSc.)

Lecturer - tuan.hcmup@gmail.com
Huỳnh Phạm Thanh Trúc

Huỳnh Phạm Thanh Trúc

Lecturer - truchpt@hcmue.edu.vn
Ảnh đại diện

Võ Diệp Như (MSc.)

Lecturer - nhuvd@hcmue.edu.vn
lyntt

Nguyễn Thị Thiên Lý (MSc.)

Lecturer - lyntt@hcmue.edu.vn
Lê Hồng Thúy Vũ

Lê Hồng Thúy Vũ (BSc.)

Lecturer - vulht@gmail.com
Nguyễn Thị Diệu

Nguyễn Thị Diệu (BSc.)

Lecturer - dieunt@gmail.com
Huỳnh Thị Yến Phương

Huỳnh Thị Yến Phương (BSc.)

Lecturer - phuonghty@gmail.com
Nguyễn Thị Thanh Xuân

Nguyễn Thị Thanh Xuân (BSc.)

Lecturer - ntthanhxuank36@gmail.com
Nguyễn Hoài Ngân Phong

Nguyễn Hoài Ngân Phong (BSc.)

Lecturer - phongnhn@hcmue.edu.vn
binhhh

Huỳnh Huệ Bình (BSc.)

Lecturer - binhhh@hcmue.edu.vn
khuonhd

Hồ Diệu Khuôn (MSc.)

Lecturer - khuonhd@hcmue.edu.vn
triph

Phạm Hữu Trí (BSc.)

Lecturer - triph@hcmue.edu.vn
longnvp

Nguyễn Võ Phi Long (BSc.)

Lecturer - longnvp@hcmue.edu.vn
trungnq

Nguyễn Quốc Trung (BSc.)

Lecturer - trungnq@hcmue.edu.vn

Tên đề tài: Phát triển môi trường học tương tác tích cực dựa trên LCMS nguồn mở Moodle

Mã số đề tài:

Chủ nhiệm đề tài: Lê Đức Long

Đã nghiệm thu tháng 12 năm 2008.

Đề tài trọng điểm của ĐH Quốc gia Tp. HCM, lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông, thời gian: 4/2009-3/2011. (Mã số: B2009-18-01TĐ).

Tên đề tài: Mô hình đặc trưng người dùng phục vụ cho đào tạo trực tuyến (UmeL)

Chủ nhiệm đề tài: Đồng Thị Bích Thủy

Thành viên tham gia thực hiện đề tài

Đã nghiệm thu vào tháng 10/2012

Tên đề tài: Mô hình Knowledge Graph (KG) và sự gắn kết tính sư phạm trong việc xây dựng nội dung học tập trực tuyến

Mã số đề tài:

Chủ nhiệm đề tài: Lê Đức Long

Đã nghiệm thu vào tháng 06 năm 2012

Tên đề tài: Phát triển Active Collaboration e-Learning Framework (ACeLF) cho ngữ cảnh dạy học đại học ở Việt Nam

Mã số đề tài: CS.2013.19.02

Chủ nhiệm đề tài: Lê Đức Long

Đã nghiệm thu theo quyết định 3020/QĐ-ĐHSP kí ngày 24 tháng 12 năm 2013.

Tên đề tài: Xây dựng nội dung học tập trực tuyến với công cụ biên tập và xuất bản

Mã số đề tài: CS.2014.19.38

Chủ nhiệm đề tài: Lê Đức Long

Đã nghiệm thu theo quyết định 3128/QĐ-ĐHSP kí ngày 25 tháng 12 năm 2015.

Tên đề tài: Tìm hiểu về educational programming language và ứng dụng trong dạy học lập trình ở PT

Mã số đề tài: CS.2015.19.02

Chủ nhiệm đề tài: Lê Đức Long

Đã nghiệm thu vào tháng 12/2016.

 • Nghiên cứu về lĩnh vực hệ thống thích nghi và tư vấn thông tin, đào tạo điện tử (e-Learning)
 • Phát triển chương trình học và thiết kế nội dung dạy học cho bộ môn, học phần.
 • Thiết kế dạy học (instructional design) và công nghệ dạy học (educational technology).
 • Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Tin học.
 1.  

Le, D.-L., Bui, M.-T.-D., Tran, V.-H., Nguyen, D.-T. (2005) An experimental research of some open-source Learning Management Systems. In Proceedings of the National Conference 8th – Some selected problems of IT and Communication, Aug 2005, Hai Phong, Viet Nam, pp 422-432  (in Vietnamese).

 1.  

Le, D.-L., Bui, M.-T.-D., Nguyen, D.-T., Hunger, A., Phan, C.-C. (2006),  A model  for Active-Collaborative eLearning. In Proceedings of  Software and Groupware, Knowledge Techs and Open Source Solutions for E-learning Systems (SGK06), Sept 2006, Hue, Vietnam, pp 96-102 (in English).

 1.  

Le, D.-L, Tran N.-B (2007), Structuring e-Lesson and experimental research with Open Source LMS Moodle. The 1st Workshop on E-learning Architecture and Technology (ELATE’07). In the Journal of Technical Education Science, Vol.4 (2007) ISSN 1859-1272, Sep 2007, Vung Tau, VietNam, pp  27-33 (in Vietnamese).

 1.  

Le, D.-L, Tran, V.-H, Hunger, A., Nguyen, D.-T (2008), e-Course and its Applications in Blended-Learning Environment. In Proceedings of the 2nd International Conference on Communications and Electronics (ICCE 2008), published by IEEE ISBN: 978-1-4244-2425-2/08,  Hoi An, Vietnam (4-6/6/2008), pp 482-487 (in English).

 1.  

Le, D.-L (2008), Toward a supporting system for e-Learning environment. In Addendum Contributions to the 2008 IEEE International Conference on Research, Innovation and Vision for  the Future (RIVF’08), Doctoral Symposium session, July 2008, Hochiminh city, Vietnam, pp 200-203 (in English).

 1.  

Le, D.-L, Nguyen, A.-T, Nguyen, D.-T, Hunger, A. (2008), Learner Profile supports interaction between objects in e-Learning System. In Proceedings of the 7th European Conference on e-Learning (ECEL 2008), ISSN:2048-8637 by Academic Conferences and Publishing International Limited (ACPI, UK), 6-7th , Nov 2008, Ayia Napa, Cyprus, Book II, pp 70-79 (in English).

 1.  

Le, D.-L., Vo, T.-C, Nguyen, A.-T, Tran, V.-H (2008), Modeling organzation and development of e-Course in on-line learning (Mô hình tổ chức và khai thác e-Course trong đào tạo trực tuyến). In Proceedings “Selected Researches on Information and Communication Technology” published by Science and Technique Publishing House. The 1st Workshop Information and Communication Technology-Faculty of Information Technology (ICTFIT’08), 14th, Nov 2008, , Hochiminh city, Vietnam, pp 40-46 (in Vietnamese).

 1.  

Le, D.-L., Nguyen, A.-T., Nguyen, D.-T., Hunger, A. (2009), Building learner profile in Adaptive e-Learning Systems, In Proceedings of the 4th International Conference on e-Learning (ICEL 2009), Published by Academic Conferences and Publishing International Limited, ISSN:2048-8882, ISBN:978-1-910810-91-0, 15-17th, July 2009, Torronto, Canada, pp 294-304 (in English).

 1.  

Le, T.-H, Le, D.-L, Nguyen, A.-T, Nguyen, D.-T (2009), An Approach to building Profile based on the Utility of Features in the Adaptive Systems. In Proceedings of the IADIS International Conference - 8th WWW/Internet, published by IADIS Press ISBN: 978-972-8924-93-5, Nov 2009, Rome, Italy, pp 295-302  (in English).

 1. h

Vo, T.-C, Le, D.-L., Nguyen, A.-T (2009),  AeGS: An Interactive Approach for Generating Automatic eLesson (AeGS: Một tiếp cận hỗ trợ phát sinh bài giảng tự động), The 3rd Workshop on E-learning Architecture and Technology (ELATE’09). In the Journal of Technical Education Science Vol.11(2009) ISSN 1859-1272, Oct 2009, Hochiminh city, VietNam, pp 64-75 (in Vietnamese).

 1.  

Le, D.-L, Nguyen, D.-T, Nguyen, A.-T, Tran, V.-H, Hunger, A. (2011), Pedagogical domain knowledge  for Adaptive e-Learning. In the Science and Technology Development Journal of VNU-HCM - Natural Sciences: Mathematics & Information Technology - Vol. 14(T1-2011) - ISSN 1859-0128, Hochiminh city Vietnam, pp 14-34 (in English).

 1.  

Le, D.-L, Nguyen, D.-T, Nguyen, A.-T, Tran, V.-H, Hunger, A. (2010), Applying Pedagogical Analyses to Create an On-line Course for e Learning. In Lecture Notes in AI (LNAI 6277) from the 14th International Conference on Knowledge-Based and Intelligent Information & Engineering Systems (KES 2010) published by Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 8-10th, Sep 2010, Cardiff, Wales, UK. Part II, pp 114-123 (in English).

 1.  

Le, D.-L, Nguyen, A.-T, Nguyen, D.-T, Tran, V.-H, Hunger, A. (2010). A Comprehensive Survey of User Profile in the Adaptive Instructional Systems. In Proceedings of the 5th International Conference on e-Learning (ICEL 2010), 12-13rh , July 2010, Penang, Malaysia, pp 207-218 (in English).

 1.  

Nguyen, A.-T, Dong Thi, B.-T, Le, D.-L. (2010). A Tool for Instructional Recommendation in e-Learning. Workshop “Future Learning Landscapes: Towards the Convergence of Pervasive Computing, Social Media and Semantic Web in Technology Enhanced Learning Environments”, 2nd Edition. In the Fifth European Conference on Technology Enhanced Learning . Sustaining TEL: From Innovation to Learning and Practice (EC-TEL 2010), 28-01st , Otc 2010, Barcelona, Spain (in English).

 1.  

Le, D.-L., Tran, V.-H, Hunger, A. (2011), Instructional Design and Engaging Pedagogical Principle into the building e-Learning content (Thiết kế Dạy học và vấn đề gắn kết tính Sư Phạm trong Nội dung Học tập Trực tuyến). The 4th Workshop on E-learning Architecture and Technology (ELATE 2011). In the Journal of Technical Education Science Vol.17 (2011) ISSN 1859-1272, May 2011, Hochiminh city, VietNam, pp 11-27 (in Vietnamese).

 1.  

Le, D.-L, Tran, V.-H, Hunger, A. (2013). Developing Active Collaborative e-Learning Framework forVietnam’s Higher Education Context (Phát triển mô hình học tương tác tích cực cho ngữ cảnh giáo dục đại học Việt Nam). In proceedings of the 12th European Conference on e-Learning (ECEL 2013), ISSN:2048-8637 by Academic Conferences and Publishing International Limited (ACPI, UK), Sophia Antipolis, France . Vol.1, p.240-249 (in English).

 1.  

Phan Văn Huy, Đinh Văn Quyên, Nguyễn Ngọc Nhất Linh, Lê Đức Long (2013). Building Information Recommendation Module for on-line System at HCMc University of Education (Xây dựng phân hệ tư vấn thông tin cho hệ học trực tuyến ở trường đại học sư phạm TP.HCM). The 5th Workshop on E-learning Architecture and Technology (ELATE). In the HCMUP Journal of Science, HCMUP Journal of Science, special issue Natural Science for ELATE - ISSN 1859-3100, Vietnam. Vol. 53 (87) - 12/2013, p.60-77 (in Vietnamese).

 1.  

Le Duc Long (2015), Developing on-line learning content based on Knowledge Graph model (Phát triển nội dung dạy học dựa trên mô hình biểu diễn tri thức Knowledge Graph). In the Journal of Science – Special issue: Natural Science and Technology Vol.9 (75)/2015 ISSN 1859-3100, Sept. 2015, Hochiminh city, VietNam, pp 162-171 (in Vietnamese).

 1.  

Long Le, Tu Nguyen, Hong Nguyen (2016), A New Approach For English Teacher’s Retraining Program In Vietnam. In the proceedings of 8th International Conference On Education And New Learning Technologies (EDULEARN16) published by IATED Academy, ISBN: 978-84-608-8860-4, ISSN: 2340-1117, 4th-6th Jul, 2016 Barcelona, Spain, pp 2314-2324 (in English).

 1.  

Le Duc Long, Phan Van Huy (2016), Educational Programming Language và đổi mới dạy học lập trình ở Phổ thông, In the Journal of Science – Special issue: Natural Science and Technology Vol.1 (91)/2017 ISSN 1859-3100, Sept. 2015, Hochiminh city, VietNam, in printing (in Vietnamese).

1. Tên đầu sách: Windows và Internet

 • Dạng đầu sách: giáo trình phục vụ đào tạo
 • Tác giả: Lê Đức Long (chủ biên), Tạ Quang Thanh
 • Mã số sách tiêu chuẩn quốc tế (ISBN): 978-604-918-991-3

2. Tên đầu sách: Xử lý văn bản Microsoft Word

 • Dạng đầu sách: giáo trình phục vụ đào tạo
 • Tác giả: Lê Đức Long (chủ biên), Nguyễn Văn Điển
 • Mã số sách tiêu chuẩn quốc tế (ISBN): 978-604-918-992-0

3. Tên đầu sách: Thiết kế trình chiếu Microsoft PowerPoint

 • Dạng đầu sách: giáo trình phục vụ đào tạo
 • Tác giả: Lê Đức Long (chủ biên), Trần Xuân Phương Nam
 • Mã số sách tiêu chuẩn quốc tế (ISBN): 978-604-918-994-4

4. Tên đầu sách: Xử lý bảng tính Microsoft Excel

 • Dạng đầu sách: giáo trình phục vụ đào tạo
 • Tác giả: Lê Đức Long (chủ biên), Trần Hữu Cường
 • Mã số sách tiêu chuẩn quốc tế (ISBN): 978-604-918-993-7

5. Tên đầu sách: Hiểu biết về công nghệ thông tin cơ bản

 • Dạng đầu sách: giáo trình phục vụ đào tạo
 • Tác giả: Lê Đức Long (chủ biên), Lê Thị Huyền, Tạ Quang Thanh, Trần Thanh Hùng
 • Mã số sách tiêu chuẩn quốc tế (ISBN): 978-604-947-627-3

6. Tên đầu sách: Sử dụng máy tính cơ bản

 • Dạng đầu sách: giáo trình phục vụ đào tạo
 • Tác giả: Lê Đức Long (chủ biên), Tạ Quang Thanh
 • Mã số sách tiêu chuẩn quốc tế (ISBN): 978-604-947-617-4

7. Tên đầu sách: Xử lý văn bản cơ bản

 • Dạng đầu sách: giáo trình phục vụ đào tạo
 • Tác giả: Lê Đức Long (chủ biên), Nguyễn Văn Điển
 • Mã số sách tiêu chuẩn quốc tế (ISBN): 978-604-947-618-1

8. Tên đầu sách: Sử dụng bảng tính cơ bản

 • Dạng đầu sách: giáo trình phục vụ đào tạo
 • Tác giả: Lê Đức Long (chủ biên), Trần Hữu Cường
 • Mã số sách tiêu chuẩn quốc tế (ISBN): 978-604-947-619-8

9. Tên đầu sách: Sử dụng trình chiếu cơ bản

 • Dạng đầu sách: giáo trình phục vụ đào tạo
 • Tác giả: Lê Đức Long (chủ biên), Trần Xuân Phương Nam
 • Mã số sách tiêu chuẩn quốc tế (ISBN): 978-604-947-620-4

10. Tên đầu sách: Sử dụng Internet cơ bản

 • Dạng đầu sách: giáo trình phục vụ đào tạo
 • Tác giả: Lê Đức Long (chủ biên), Nguyễn Văn Điển, Tạ Quang Thanh
 • Mã số sách tiêu chuẩn quốc tế (ISBN): 978-604-947-633-4

11. Tên đầu sách: Giáo trình Tin học cơ bản

 • Dạng đầu sách: giáo trình phục vụ đào tạo
 • Tác giả: Lê Đức Long (chủ biên), Tạ Quang Thanh, Nguyễn Văn Điển, Lê Thị Huyền, Trần Hữu Cường, Trần Xuân Phương Nam
 • Mã số sách tiêu chuẩn quốc tế (ISBN): 978-604-947-844-0

12. Tên đầu sách: Tài liệu ôn tập Tin học cơ bản

 • Dạng đầu sách: giáo trình phục vụ đào tạo
 • Tác giả: Lê Đức Long (chủ biên), Tạ Quang Thanh, Nguyễn Văn Điển, Lê Thị Huyền, Trần Hữu Cường, Trần Xuân Phương Nam
 • Mã số sách tiêu chuẩn quốc tế (ISBN): 978-604-947-716-4

13. Tên đầu sách: Tin học 6 (Tập 1)

 • Dạng đầu sách: Tham khảo
 • Tác giả: Lê Đức Long (chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Hoa, Huỳnh Phạm Thanh Trúc
 • Mã số sách tiêu chuẩn quốc tế (ISBN): 978 - 604 - 947 - 913 - 7

14. Tên đầu sách: Tin học 7 (Tập 1)

 • Dạng đầu sách: Tham khảo
 • Tác giả: Lê Đức Long (chủ biên), Huỳnh Thị Yến Phương, Nguyễn Thị Diệu
 • Mã số sách tiêu chuẩn quốc tế (ISBN): 978-604-947-914-4

15. Tên đầu sách: Tin học 8 (Tập 1)

 • Dạng đầu sách: Tham khảo
 • Tác giả: Lê Đức Long (chủ biên), Phạm Trần Anh Thư, Lê Hồng Thúy Vũ
 • Mã số sách tiêu chuẩn quốc tế (ISBN): 978-604-947-915-1

16. Tên đầu sách: Tin học 9 (Tập 1)

 • Dạng đầu sách: Tham khảo
 • Tác giả: Lê Đức Long (chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Xuân, Nguyễn Tấn
 • Mã số sách tiêu chuẩn quốc tế (ISBN): 978-604-947-916-8

17. Tên đầu sách: Tin học 6 (Tập 2)

 • Dạng đầu sách: Tham khảo
 • Tác giả: Lê Đức Long (chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Hoa, Huỳnh Phạm Thanh Trúc
 • Mã số sách tiêu chuẩn quốc tế (ISBN):

18. Tên đầu sách: Tin học 7 (Tập 2)

 • Dạng đầu sách: Tham khảo
 • Tác giả: Lê Đức Long (chủ biên), Huỳnh Thị Yến Phương, Nguyễn Thị Diệu
 • Mã số sách tiêu chuẩn quốc tế (ISBN): 978-604-958-099-4

19. Tên đầu sách: Tin học 8 (Tập 2)

 • Dạng đầu sách: Tham khảo
 • Tác giả: Lê Đức Long (chủ biên), Phạm Trần Anh Thư, Lê Hồng Thúy Vũ
 • Mã số sách tiêu chuẩn quốc tế (ISBN): 978-604-958-100-7

20. Tên đầu sách: Tin học 9 (Tập 2)

 • Dạng đầu sách: Tham khảo
 • Tác giả: Lê Đức Long (chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Xuân, Nguyễn Tấn
 • Mã số sách tiêu chuẩn quốc tế (ISBN): 978-604-958-101-4
 1. Website e-Learning – Trung tâm Tin học - http://elearning.ttth.hcmup.edu.vn/

  1.png

 2. Website e-Learning – Khoa Công nghệ Thông tinhttp://elearning.fit.hcmup.edu.vn/

  2.png

 3. Website – Kể chuyện dành cho học sinh tiểu học – Telling4me

  http://ilearning.fit.hcmup.edu.vn/website/

  1.png

 4. Trang cộng tác Padlet - https://vi.padlet.com/ldlongdhsp

  1.png

 5. Trang dạy Logo và Scratchhttp://2learner.hcmup.edu.vn/game2programming/

Hướng dẫn cài đặt office mix

1. Cài đặt office mix

a) Yêu cầu kỹ thuật

Trước khi cài đặt Office Mix, cần kiểm tra các yêu cầu hệ thống cần thiết. Dưới đây là những gì cần:

 • PowerPoint 2016 (hoặc PowerPoint 2013) cho Windows.
 • Windows 7, 8, 10, hoặc mới hơn, vì PowerPoint 2013 hay 2016 sẽ không cài đặt trên các phiên bản trước của Windows.
 • Một micro phù hợp.
 • Một webcam nếu bạn muốn ghi lại video headshot của bạn

Thông tin chi tiết về yêu cầu cấu hình máy:

 • Bộ xử lí: 2 gigahertz (GHz) or faster x86-bit or x64-bit processor with SSE2
 • Memory: 2 GB RAM
 • Đĩa cứng: 1.0 GB ổ đĩa trống
 • Màn hình: 1024 x 768 screen resolution
 • Đồ họa: DirectX 10 or 11 graphics card
 • Hệ điều hành: Windows 7, Windows 8, or Windows 8.1, Windows 10
 • Microsoft Office: PowerPoint 2013, Office 2013 hoặc Office 365 .Net version: 4.5.

b) Thực hiện

OMix.CD1.png

 • Bước 3: Sau đó, tập tin cài đặt sẽ được tải xuống.
 • Bước 4: Tốt nhất là đóng tất cả các ứng dụng và sau đó kích hoạt các tập tin đã tải về để tiếp tục với quá trình cài đặt. Sau khi cài đặt, Mix tab sẽ xuất hiện trên Ribbon trong PowerPoint, như minh hoạ trong hình dưới đây.

OMix.CD2.png

 • Bước 5: Bấm vào các tùy chọn có sẵn trong các cửa sổ bắt đầu để xem video hướng dẫn sẽ giải thích khái niệm kết hợp chủ chốt.

OMix.CD3.png

2. Cài đặt Sevice Pack 1

Quá trình cài đặt Office Mix sẽ yêu cầu cài thêm Sevice Pack 1 cho bộ Office nếu chưa có, tiến trình cài đặt như sau. Đầu tiên tải tập tin cài đặt SP1 từ Microsoft Download Center - dựa trên các phiên bản của Office 2013, tải về hoặc SP1 cho phiên bản 64-Bit hoặc 32-Bit Edition. Trên trang chọn ngôn ngữ của bạn (đánh dấu màu xanh lá cây trong hình dưới đây) và nhấn nút Download.

OMix.CD4.png

 • Khi trình cài đặt sẽ được tải về, hãy làm theo các bước sau để cài đặt bản cập nhật:

Nhấp đúp vào tập tin cài đặt để bắt đầu cập nhật. Điều này sẽ trả về một cửa sổ, như minh hoạ trong hình - trong cửa sổ chọn nhấp vào đây để chấp nhận điều khoản cấp phép phần mềm Microsoft-hộp kiểm (tô màu đỏ trong hình). Sau đó nhấp vào nút tiếp tục (đánh dấu màu xanh trong hình).

4.jpg

 • Đợi tiến trình cài đặt được thực hiện
 • Khi cài đặt xong, bạn sẽ được nhắc để khởi động lại máy tính của bạn để hoàn tất việc cài đặt các gói phần mềm. Nhấp vào nút có, như thể hiện được đánh dấu bằng màu đỏ trong hình.

OMix.CD5.png

 

-------Bạn có thể tìm hiểu về tính năng của Offic Mix tại phần Blog của trang web-------