Nhảy đến nội dung

Tài Liệu Ôn Tập Tin Học Nâng Cao

Tài Liệu Ôn Tập Tin Học Nâng Cao

Tài Liệu Ôn Tập Tin Học Nâng Cao

Lê Đức Long (Chủ biên), Tạ Quang Thanh, Nguyễn Văn Điển (MSc.), Lê Thanh Dũng, Trần Hữu Cường
Nhà xuất bản Đại Học Sư Phạm TP Hồ Chí Minh
50.000
  • Đã xuất bản
  • Tin học ứng dụng
  • Tin học nâng cao
978-604-958-872-3
19 x 26 cm