Nhảy đến nội dung

Kể chuyện bằng hình ảnh trên máy tính

Kể chuyện bằng hình ảnh trên máy tính

Kể chuyện bằng hình ảnh trên máy tính

Lê Đức Long
Nhà xuất bản Đại Học Sư Phạm TP Hồ Chí Minh
  • Đã xuất bản
  • Tin học ứng dụng
  • Ứng dụng CNTT
The website encountered an unexpected error. Please try again later.
Error: Call to undefined method stdClass::getPathname() in _system_rebuild_module_data() (line 1031 of core/modules/system/system.module).
_system_rebuild_module_data() (Line: 1108)
system_rebuild_module_data() (Line: 132)
Drupal\update\UpdateManager->getProjects() (Line: 111)
Drupal\update\UpdateManager->refreshUpdateData() (Line: 414)
update_refresh() (Line: 248)
update_cron()
call_user_func_array('update_cron', Array) (Line: 391)
Drupal\Core\Extension\ModuleHandler->invoke('update', 'cron') (Line: 223)
Drupal\Core\Cron->invokeCronHandlers() (Line: 122)
Drupal\Core\Cron->run() (Line: 75)
Drupal\Core\ProxyClass\Cron->run() (Line: 65)
Drupal\automated_cron\EventSubscriber\AutomatedCron->onTerminate(Object, 'kernel.terminate', Object) (Line: 111)
Drupal\Component\EventDispatcher\ContainerAwareEventDispatcher->dispatch('kernel.terminate', Object) (Line: 84)
Symfony\Component\HttpKernel\HttpKernel->terminate(Object, Object) (Line: 32)
Stack\StackedHttpKernel->terminate(Object, Object) (Line: 634)
Drupal\Core\DrupalKernel->terminate(Object, Object) (Line: 22)