Hướng dẫn sử dụng mẫu (template) trong office

Bạn không có ý tưởng để thiết kế chứng chỉ, thiết kế bài giảng, lên lịch trình cho chuyến đi, lên kế hoạch cho dự án, bảng chấm công, bảng lương, ...

Bạn có thể thử sử dụng mẫu có sẵn của office và thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Mở 1 ứng dụng trong bộ phần mềm office.

incon.png

Bước 2: Chọn File --> Chọn New

ppt-chungchi.PNG

Bước 3: Tìm kiếm một mẫu mà bạn cần như chứng chỉ

Bước 4: Chọn Create để sử dụng mẫu

Create.PNG

Ngoài ra bạn có thể truy cập trang web của office để được hỗ trợ thêm các mẫu theo đường link sau: https://templates.office.com/

web-teamplate.PNG

Chúc các bạn thành công!

--- DLongGroup ---