Nhảy đến nội dung

Giáo trình Xử lý văn bản cơ bản

Giáo trình Xử lý văn bản cơ bản

Giáo trình Xử lý văn bản cơ bản

Lê Đức Long (Chủ biên), Nguyễn Văn Điển (MSc.)
Nhà xuất bản Đại Học Sư Phạm TP Hồ Chí Minh
  • Đã xuất bản
  • Tin học ứng dụng
  • Tin học văn phòng
ISBN: 978 - 604 -947 - 618 - 1
16 x 24 cm
The website encountered an unexpected error. Please try again later.
Error: Call to undefined method stdClass::getPathname() in _system_rebuild_module_data() (line 1031 of core/modules/system/system.module).
_system_rebuild_module_data() (Line: 1108)
system_rebuild_module_data() (Line: 132)
Drupal\update\UpdateManager->getProjects() (Line: 111)
Drupal\update\UpdateManager->refreshUpdateData() (Line: 414)
update_refresh() (Line: 248)
update_cron()
call_user_func_array('update_cron', Array) (Line: 391)
Drupal\Core\Extension\ModuleHandler->invoke('update', 'cron') (Line: 223)
Drupal\Core\Cron->invokeCronHandlers() (Line: 122)
Drupal\Core\Cron->run() (Line: 75)
Drupal\Core\ProxyClass\Cron->run() (Line: 65)
Drupal\automated_cron\EventSubscriber\AutomatedCron->onTerminate(Object, 'kernel.terminate', Object) (Line: 111)
Drupal\Component\EventDispatcher\ContainerAwareEventDispatcher->dispatch('kernel.terminate', Object) (Line: 84)
Symfony\Component\HttpKernel\HttpKernel->terminate(Object, Object) (Line: 32)
Stack\StackedHttpKernel->terminate(Object, Object) (Line: 634)
Drupal\Core\DrupalKernel->terminate(Object, Object) (Line: 22)