Nhảy đến nội dung

Giáo Trình Tin Học Nâng Cao

Giáo trình THNC

Giáo Trình Tin Học Nâng Cao

Lê Đức Long (Chủ biên), Nguyễn Văn Điển (MSc.), Trần Hữu Cường, Trần Xuân Phương Nam, Lê Thị Huyền
Nhà xuất bản Đại Học Sư Phạm TP Hồ Chí Minh
140.000
  • Đã xuất bản
  • Tin học ứng dụng
  • Tin học nâng cao
978-604-958-873-0
19 x 26 cm