Nhảy đến nội dung

Giáo trình Tin học cơ bản

Giáo trình THCB

Giáo trình Tin học cơ bản

Lê Đức Long (Chủ biên), Tạ Quang Thanh, Nguyễn Văn Điển (MSc.), Lê Thị Huyền, Trần Hữu Cường, Trần Xuân Phương Nam
Nhà xuất bản Đại Học Sư Phạm TP Hồ Chí Minh
160.000 VND
  • Đã xuất bản
  • Tin học ứng dụng
  • Tin học cơ bản
978-604-947-884-0
19.5 x 26 cm