Nhảy đến nội dung

Dạy học hiệu quả với bảng tương tác

Dạy học hiểu quả với BTT

Dạy học hiệu quả với bảng tương tác

Lê Đức Long (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Hoa (MSc.), Huỳnh Phạm Thanh Trúc, Trần Hữu Cường
Nhà xuất bản Đại Học Sư Phạm TP Hồ Chí Minh
140.000
  • Đã xuất bản
  • Tin học ứng dụng
  • Ứng dụng CNTT
978-604-958-870-9
19 x 26 cm