Nhằm đáp ứng nhu cầu giảng dạy và học tập của các đối tượng người học, bộ phận chuyên môn thuộc Trung tâm Tin học - trường Đại Học Sư Phạm TP. HCM đã biên soạn và xuất bản bộ tài liệu gồm 2 quyển: quyển 1 -  Giáo trình Tin học nâng cao, và quyển 2 - Tài liệu ôn tập Tin học nâng cao. Quyển 1 - Giáo trình Tin học nâng cao, tích hợp 3 mô đun: mô đun IU07 - Xử lý văn bản nâng cao, mô đun IU08 - Sử dụng bảng tính nâng cao và mô đun IU09 - Sử dụng trình chiếu nâng cao. Nội dung của giáo trình được thiết kế dựa trên Chuẩn Kỹ năng sử dụng Công nghệ Thông tin nâng cao theo thông tư 03/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông. Giáo trình này cũng được thiết kế theo hướng tiếp cận của chuẩn quốc tế Internet and Computing Core Certificate (IC3) và Microsoft Office Specialist (MOS) do trung tâm khảo thí Certiport (Hoa Kỳ) cấp. Quyển 2 - Tài liệu ôn tập Tin học nâng cao dành cho việc ôn luyện lý thuyết với hơn 300 câu hỏi trắc nghiệm bao quát 3 mô đun, cùng với phần bài tập thực hành có lời giải đã được biên soạn bám sát với chương trình học và nội dung thi theo quy định.