Nhằm đáp ứng việc định hướng nghề nghiệp tương lai đối với thế hệ trẻ Việt Nam, cũng như nhu cầu đổi mới việc giảng dạy và học tập bộ môn của học sinh phổ thông, cụ thể là môn Tin học ở cấp Trung học Cơ sở, chúng tôi đã biên soạn và xuất bản bộ sách Tin học lớp 6, lớp 7, lớp 8 và lớp 9 dựa trên chương trình khung hiện hành có cải biên để cập nhật các kiến thức mới, cũng như đưa vào các hoạt động học tập ở góc nhìn dạy học tích cực nhằm giúp cho học sinh có thể 'vừa học vừa chơi' với định hướng vận dụng những trải nghiệm thực tế theo tinh thần đổi mới sách giáo khoa.

Bộ sách Tin học này được cấu trúc một cách nhất quán theo từng phần kiến thức độc lập, mỗi phần bao gồm nhiều chủ đề nhắm đến việc dạy và học có thể linh hoạt khi hoán chuyển các nội dung theo một trình tự nào đó, cũng như việc phát triển kiến thức nâng cao ở những khối lớp khác nhau. Mỗi chủ đề được biên soạn thành 5 hoạt động chính, bao gồm: KHỞI ĐỘNG, KHÁM PHÁ, TRẢI NGHIỆM, GHI NHỚ, và ĐỌC THÊM, với đầy đủ các chỉ dẫn, gợi ý phù hợp để học sinh có thể tự học/tự nghiên cứu hoặc tự làm bài tập/bài thực hành. Bên cạnh đó, ở đầu mỗi phần sẽ có phần chỉ dẫn học tập cụ thể để học sinh nắm được trọng tâm và nội dung cần học dựa trên khả năng, sở thích của mình.