Bài 2: PowerPoint Designer

Cách bước thiết kế slide với ý tưởng có sẵn bằng Design Idea

Bước 1: Tại thẻ Design nhấp chọn Design Ideas trên thanh ribbon

Bước 2: Khi bạn đã bật ứng dụng Design Idea, PowerPoint sẽ tự động hiển thị cho bạn các ý tưởng thiết kế khi cho các trang trình bày của bạn. 

5d370b02-a2a6-4bc5-aea9-133191a25be9.png

Bước 3: Kéo chuột để xem các đề xuất trong ngăn Design Idea ở bên phải của cửa sổ.

Bước 4: Nhấn vào chọn một mẫu thiết kế bạn muốn, hoặc nếu không đóng cửa sổ. Nếu bạn chọn một trong những ý tưởng, slide của bạn sẽ được thay đổi tương ứng.

Lưu ý: Bạn cũng có thể chọn một ý tưởng khác từ khung hoặc quay lại thiết kế slide ban đầu của mình: Nhấn Ctrl + Z để hoàn tác thay đổi thiết kế bạn vừa chọn.

Nguồn tham khảo: https://support.office.com

--- DLongGroup ---