Google Drive - một số tiện ích có thể bạn chưa biết

Quét tài liệu

Quét tất cả tài liệu giấy của bạn bằng Drive dành cho Android. Chỉ cần chụp một bức ảnh của những tài liệu như biên nhận, thư và bản sao kê – và Drive sẽ lưu trữ chúng ngay lập tức dưới dạng tệp PDF.

quet.PNG

Làm việc ngoại tuyến

Cho phép tệp khả dụng ở chế độ ngoại tuyến để bạn có thể xem chúng khi điện thoại của bạn không có Internet.

ngoai tuyen.PNG

Quản lý phiên bản

Bạn có thể xem lại trong vòng tối đa 30 ngày đối với hầu hết các loại tệp, tạo thuận lợi để bạn xem ai đã thực hiện thay đổi và quay trở về với những phiên bản trước đó.

his.PNG

--- DLongGroup ---